Ejendomsadministrationen EGEMAR & CLAUSEN har domicil i Nørregade 7A og er en del af advokatkontoret Egemar & Clausen, CVR-nr. 44 61 84 19, som i mere end 60 år har haft ejendomsadministration som speciale..

Ejendomsadministrationen EGEMAR & CLAUSEN drives efter KISS-princippet, som kort beskrevet går ud på, at systemer og rutiner ikke skal gøres mere indviklede end nødvendigt. Effektiv og fejlfri ejendomsadministration beror på den menneskelige faktor ikke på glimmer-indpakning og besværlig IT.

Respekt af ejerpantebreve til ejerforeninger

  Ved lån finansieret med SDO/SDRO’er kan realkreditinstitutterne ikke se bort fra ejerpantebreve, skadesløsbreve og pantstiftende deklarationer til ejerforeninger m.fl., når lånets størrelse skal fastlægges. Det er kun muligt ved lån, der er finansieret med realkreditobligationer, som er såkaldte RO’er.Hvis der tinglyses et ejerpantebrev, skal finansiering, som sker med SDO/SDRO’er, derfor reduceres tilsvarende for at …

Posted in EC-nyt | Comments Off on Respekt af ejerpantebreve til ejerforeninger

Nyt og ind- og fraflytningssyn – lejeboliger.

Link til artikel fra Ejendomsforeningen Danmark om ind- og fraflytningssyn.

Posted in EC-nyt | Comments Off on Nyt og ind- og fraflytningssyn – lejeboliger.

Hvornår er TV-overvågning lovligt?

Link  

Posted in EC-nyt | Comments Off on Hvornår er TV-overvågning lovligt?

Artikel om andelsboligforeningers salg af sidste leje-lejlighed.

Link  

Posted in EC-nyt | Comments Off on Artikel om andelsboligforeningers salg af sidste leje-lejlighed.

Slut med at være tvunget til at betale for TV-pakker, man ikke ønsker.

  Folketinget har vedtaget ændringer til Loven og i fremtiden vil beboere ikke kunne tvinges til at betale for TV-pakker, som de ikke er interesserede i. Læs loven  

Posted in EC-nyt | Comments Off on Slut med at være tvunget til at betale for TV-pakker, man ikke ønsker.

Højesteret tilsidesætter dom fra Østre Landsret og byretten

Højesteret har ændret retspraksis på området for § 5, stk. 2-lejemål. Resume: En lejlighed ansås for gennemgribende forbedret, og lejen havde ikke væsentligt over­ste­get det lejedes værdi, jf. boligreguleringslovens § 5, stk. 2 Efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, må lejen i lejemål, der er gennemgribende forbedret, ved le­je­­af­talens ind­­gå­el­se ikke fast­sættes til et be­løb, …

Posted in EC-nyt | Comments Off on Højesteret tilsidesætter dom fra Østre Landsret og byretten

Forslag om sessionslogning droppes

I h.t advokatsamfundets nyhedsbrev; Forslaget til sessionslogning, der hidtil har været i spil, vil koste en milliard kroner om året. Justitsministeriet vil derfor finde andre måder at hjælpe politiet på, skriver Berlingske Tidende.I den seneste tids debat om den foreslåede registrering af alle danskeres internet- og taletrafik, har bl.a. Advokatsamfundet peget på, at en udvidet …

Posted in EC-nyt | Comments Off on Forslag om sessionslogning droppes

Elektronisk kommunikation

I mange foreningers vedtægter er der ikke tydelig hjemme til at indkalde via e-mail. De fleste medlemmer vil i dag hellere have deres foreningsmateriale elektronisk end på papir. Mange beboere tjekker oftere deres e-mail end deres postkasse. Forslag Bestyrelsen foreslår at nedenstående indarbejdes i foreningens vedtægter: Ny § 1A Elektronisk kommunikation: Stk.1: Alle medlemmer kan …

Posted in EC-nyt | Comments Off on Elektronisk kommunikation

Kender du din forenings vedtægter for udlejning via Airbnb m.m.?

 Her er en række spørgsmål. Kan du svare på dem?

Posted in EC-nyt | Comments Off on Kender du din forenings vedtægter for udlejning via Airbnb m.m.?

Derfor skal du skifte F1-lånet ud nu – Nyhedsmail fra Bolius.

Aktuelt: Nu kommer tøvejret – sådan undgår du skader Sådan fodrer du bedst fugle om vinteren Læs hvordan her SE OGSÅ: Sådan bygger du et foderbræt Nu radonmåler Louise og Thomas deres hjem Se hvorfor og hvordan her Sov trygt: Test dit hjem for radon her ANNONCE: Stort fald i indbrud i boliger Læs hvorfor …

Posted in EC-nyt | Comments Off on Derfor skal du skifte F1-lånet ud nu – Nyhedsmail fra Bolius.

Lille forhøjelse af de skattefrie godtgørelser til bestyrelsen

Satsen for skattefri godtgørelse til telefon/internet er pr. 1.1.2016 forhøjet fra kr. 2.300 til kr. 2.350. Lidt har også ret 😉 De samlede godtgørelser, der kan modtages, fremgår af Bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed Typisk vil der kunne …

Posted in EC-nyt | Comments Off on Lille forhøjelse af de skattefrie godtgørelser til bestyrelsen

Fra DR.DK: Boligforeningschef advarer: Der er brodne kar blandt valuarer

Læs her: Fra dr.dk Læs også denne: http://Travlhed hos valuarer: Andelsboligejere vil også være med i prisfesten  

Posted in EC-nyt | Comments Off on Fra DR.DK: Boligforeningschef advarer: Der er brodne kar blandt valuarer

Mulighed for at få e-mails slået op på din forenings netside

Hvis du gerne vil gøre din forenings netside mere "levende" og aktuel, kan du kontakte mig og få nem adgang til via en e-mail at sende tekst og billeder som opslag på din forenings netside. Med venlig hilsen CLAUS CLAUSEN

Posted in EC-nyt | Comments Off on Mulighed for at få e-mails slået op på din forenings netside

Beslutning om altaner i en ejerforening..

Revideret januar 2016. At få en altan er fra nogle politikeres side populistisk blev kaldt for noget, alle skal have ret til. Gamle dage er slut og dermed langhårede arkitekters religiøse modstand imod at ændre “sjælen” i ejendommene ved at klistre rædselsfulde altaner på facaderne. Kommunerne blander sig dog stadig og nægter mange at få …

Posted in EC-nyt | Comments Off on Beslutning om altaner i en ejerforening..

Ejerforeninger og andelsboligforeninger kan have forbrugerstatus.

Undertegnede har for en af de ejerforeninger, som Egemar & Clausen administrerer spurgt Forbrugerombudsmanden, hvorvidt ejerforeningen kan binde ejerne til en aftale om levering af bredbånd med en bindingsperiode på 24 måneder. Forbrugerombudsmandens svar er, at dette afhænger af, om ejerforeningen skal anses for at være forbruger. Forbrugerombudsmanden gør opmærksom på, at det er op …

Posted in EC-nyt | Comments Off on Ejerforeninger og andelsboligforeninger kan have forbrugerstatus.

Varmtvandsmålere skal installeres i 2016.

    Der er vedtaget en ny målerbekendtgørelse, hvorefter alle boliger i Danmark inden udgangen af 2016 skal have forbrugsmåling af varmt vand. Ejendomsforeningen Danmark har afholdt informationsmøde om sagen. Få yderligere information i slides fra Techem  og slides fra Ejendomsforeningen Danmark, jf. nedenfor. Hvis du sidder i bestyrelsen bør du ved lejlighed tale med enten advokat …

Posted in EC-nyt | Comments Off on Varmtvandsmålere skal installeres i 2016.

Hvad gør man, når der ikke kan vælges en bestyrelse, som et flertal støtter?

Det hænder, at der i en forening ikke er mulighed for at finde bestyrelsesmedlemmer, som vil påtage sig ansvaret med at lede foreningen. Eller at der ikke kan findes bestyrelsesmedlemmer, som et flertal vil støtte. Kan administrator fungere som bestyrelse? Nej, det kan han ikke uden en vedtægtsændring. Nødvendig vedtægtsændring: “Den årlige ordinære generalforsamling kan …

Posted in EC-nyt | Comments Off on Hvad gør man, når der ikke kan vælges en bestyrelse, som et flertal støtter?

Beslutning om altaner i en andelsboligforening.

Revideret december 2015. At få en altan er fra nogle politikeres side populistisk blev kaldt for noget alle skal have ret til. Gamle dage er slut og dermed langhårede arkitekters religiøse modstand imod at ændre “sjælen” i ejendommene ved at klistre rædselsfulde altaner på facaderne.   Kommunerne blander sig dog stadig og nægter mange at …

Posted in EC-nyt | Comments Off on Beslutning om altaner i en andelsboligforening.

Der kan ikke stilles nye forslag til en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag, som ikke er varslet i den udsendte dagsorden, kan ikke bindende for de ikke-deltagende andelshavere behandles på en ekstraordinær generalforsamling. En bestyrelse eller en generalforsamling kan beslutte, at der skal afholdes en generalforsamling om et nyt forslag. Andelshavere kan også få 1/4 andelshavere til at støtte et ønske om en ny generalforsamling. Herefter vil bestyrelsen …

Posted in EC-nyt | Comments Off on Der kan ikke stilles nye forslag til en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

INDLÆG ER FRA www.frivillighed.dk Denne pjece er skrevet til medlemmer af frivillige sociale foreningers bestyrelser og vil give en kort indføring i følgende temaer: Hvilket ansvar har en bestyrelse, og hvilke opgaver ligger der helt generelt for en bestyrelse? Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen mellem generalforsamlingerne? Hvordan med økonomi, har jeg et personligt …

Posted in EC-nyt, Generelle spørgsmål AB | Comments Off on Bestyrelsens opgaver og ansvar

Underskriv med NemID – keep it super simple.

Det er nu mulighed for, at du kan underskrive on-line med dit NemId kodekort. Det er simpelt, det er hurtigt og effektivt, og det er sikkert. Underskrivning med NemId foregår ved, at man modtager en mail, som indeholder et link, der vil føre underskriver til en netside, hvor man kan læse alle dokumenter og underskrive …

Posted in EC-nyt | Comments Off on Underskriv med NemID – keep it super simple.

Fortolkning af vedtægter.

Når man skal læse vedtægter – og love og regler generelt – er det vigtigt, at man har baggrunden for bestemmelser for øje. Ellers kan man hurtigt komme til at læse vedtægter og love som en vis herre læser biblen. Uden almindelig sund fornuft, og uden kendskab og forståelse for baggrunden for vedtægter, skal man …

Posted in EC-nyt | Comments Off on Fortolkning af vedtægter.

Hvad må man som bestyrelse og som bestyrelsesmedlem?

Fra tid til anden får jeg spørgsmålet: Hvad må jeg som bestyrelsesmedlem? Bestyrelsen kan på et konstituerende bestyrelsesmøde beslutte, hvem i bestyrelsen, der skal have ansvar for dette eller hint i foreningen. Et bestyrelsesmedlem kan f.eks. få ansvaret for kommunikationen med administrationen. en anden kan få ansvaret for kommunikationen med viceværten og en tredje kan …

Posted in EC-nyt, Generelle spørgsmål AB | Comments Off on Hvad må man som bestyrelse og som bestyrelsesmedlem?

Registrering af andelshaver, når medejer afgår ved døden.

Vi har modtaget spørgsmål om, hvordan man mest enkelt kan få formalia i orden, hvis medejer af andelslejlighed afgår ved døden. Det mest enkle er, at andelshaver underskriver erklæring eller brev om at fortsætte som eneandelshaver. Herefter noteres dette uden gebyr af administrator. Administrator skal se skifteretsattest, hvorefter den, der underskriver erklæring, kan tegne boet. …

Posted in EC-nyt | Comments Off on Registrering af andelshaver, når medejer afgår ved døden.