GENERALFORSAMLINGEN 2016 AFHOLDES DEN 26. SEPTEMBER.

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling:

Forslag fra Merethe om målere

Forslag fra Søren om forberedelser til altanafstemning

Der er den 9. september 2016 udsendt følgende indkaldelse:

På vegne af bestyrelsen skal jeg hermed indkalde til ordinær generalforsamling i A/B Saga G. Generalforsamlingen afholdes:

Mandag den 26. september 2016 kl. 19.00

i Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S  

Foreløbig dagsorden er følgende:

  • Valg af dirigent og referent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten. Kopi af årsrapport vedlægges.
  • Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse, samt beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Kopi af budget vedlægges og du kan på bagsiden af denne indkaldelse se konsekvenserne for dig.
  • Forslag
  • Valg
  • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingen. Forslag vil blive bekendtgjort ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen.

 

Regnskab og budget kan du læse under dokumenter.

Opmærksomheden henledes også på dialogmøder om altaner og senere ekstraordinær generalforsamling. Du kan læse mere i altangruppens dokumentsamling.

Egilsgade 22, 3.tv. – 57 kvm – åbent hus den 2. oktober 2016 kl. 13-14

Egilsgade 22, 3.tv. er til salg med overtagelse 1. december 2016. Der vil være åbent hus den 2. oktober 2016 kl. 13-14, hvor det vil være muligt at besigtige lejligheden. Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en tilbudblanket. Klik her for at afgive tilbud. Fristen for at …

Posted in EC-nyt, Saga-nyhed, Saga-salg | Tagged , | Comments Off on Egilsgade 22, 3.tv. – 57 kvm – åbent hus den 2. oktober 2016 kl. 13-14

Egilsgade 30, 4.tv. – 60 kvm – åbent hus den 25. september 2016 kl. 13-14

Egilsgade 30, 4.tv. er til salg med overtagelse 1. november 2016. Der vil være åbent hus den 25. september 2016 kl. 13-14, hvor det vil være muligt at besigtige lejligheden. Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en tilbudblanket. Klik her for at afgive tilbud. Fristen for at …

Posted in EC-nyt, Saga-nyhed, Saga-salg | Tagged , | Comments Off on Egilsgade 30, 4.tv. – 60 kvm – åbent hus den 25. september 2016 kl. 13-14

Egilsgade 40, st.th. – 60 kvm – tilbudsfrist udløbet

Følgende har rettidigt afgivet tilbud: 490-1001-49 490-1001-73 490-1002-07 FALSK 490-1002-24 490-1002-34 490-1002-35 490-1002-41 490-1002-50 490-1002-58 490-1002-59 490-1002-75 490-1002-90 490-1002-99 490-1003-01 490-1003-09 490-1003-30 490-1003-36 490-1003-56 490-1003-58 490-1003-63 490-1003-63 490-1003-69 490-1003-77 490-1003-78 490-1003-80 490-1003-83 490-1003-83. 490-1003-94 490-1004-03 490-1004-03 490-1004-04 490-1004-11 490-1004-14 490-1004-18 490-1004-23 490-1004-24 ej nummer ej nummer ej nummer ej nummer ej nummer ej nummer ej …

Posted in EC-nyt, Saga-nyhed, Saga-salg | Tagged , | Comments Off on Egilsgade 40, st.th. – 60 kvm – tilbudsfrist udløbet

Isafjordsgade 7, st.th. – 94 kvm – tilbudsfrist udløbet

Følgende har rettidigt afgivet tilbud: Intern 043 – sammenlægning med nabolejlighed Intern 026 Intern 063 Intern 064 Intern 066 Intern 072 Intern 076 Intern 092 intern 094 intern 095 490-1001-73 490-1002-07 490-1002-24 490-1002-34 490-1002-35 490-1002-41 490-1002-41 490-1002-41 490-1002-58 490-1002-59 490-1002-70 490-1002-75 490-1003-01 490-1003-09 490-1003-30 490-1003-36 490-1003-56 490-1003-58 490-1003-78 490-1003-80 490-1004-06 490-1004-14 ej nummer ej nummer …

Posted in EC-nyt, Saga-nyhed, Saga-salg | Tagged , | Comments Off on Isafjordsgade 7, st.th. – 94 kvm – tilbudsfrist udløbet

Hvor meget vil boligafgiften skulle stige, når moderniseringstillæg skal nedsættes?

Fra 1. januar 2017 skal moderniseringstillæg nedsættes for andelshavere i A/B Saga G. Hvis foreningen skal have samme størrelse indtægter, skal boligafgiften forhøjes af generalforsamlingen. Men hvor meget skal man som andelshaver regne med, at boligafgiften skal stige? Boligafgiftsindtægten pr. måned er juli 2016 kr. 789.298 og moderniseringstillæg skal nedsættes med ca. kr. 23.276. Boligafgiften skal …

Posted in Saga-nyhed | Comments Off on Hvor meget vil boligafgiften skulle stige, når moderniseringstillæg skal nedsættes?

Sommerferie 2016.

Bestyrelse arbejder i “feriemode” til 8. august. Administrator har telefonlukket i uge 30. Du kan kontakte administrator via e-mail – administrator@sagag.info AKUTSKADE uden for normal åbningstid,  kl. 16:00-8:30 og i weekend og helligdage: 70 23 24 10 VICEVÆRT (afløser) træffes mandag, onsdag og fredag mellem kl. 11-12 på telefonnummer 32 96 05 53 og du kan skrive til …

Posted in Saga-nyhed | Comments Off on Sommerferie 2016.

Ønsker du at udleje eller udlåne din lejlighed?

I samarbejde med bestyrelsen er der lavet en online ansøgning, som gerne skulle medvirke til at løfte udfordringen med at ansøgninger på udleje skal have svar inden for en uge. HUSK, at du ikke må udleje eller udlåne din lejlighed, medmindre du har fået OK fra bestyrelsen. Bestyrelsen/administrator vil tilstræbe at behandle ønsker om udlejning …

Posted in Saga-nyhed | Comments Off on Ønsker du at udleje eller udlåne din lejlighed?

Er du på ekstern venteliste og har du spørgsmål?

Find svar ved at læse netsiden eller få svar, når du besigtiger lejligheden. Har du spørgsmål derefter, kan du stille dem under bemærkninger i den blanket, som der er link til i hver annonce. Du kan ikke stille spørgsmål via e-mail.  Med venlig hilsen CLAUS CLAUSEN

Posted in Saga-nyhed | Comments Off on Er du på ekstern venteliste og har du spørgsmål?

Må der sælges pro-forma for at omgå ventelisteregler?

Nej. Din bror skal benytte andelslejligheden som helårsbolig for sig selv og sin husstand.  Ellers køber han med henblik på at omgå reglerne, og det er selvsagt ikke OK. Dette svar er anonyminiseret offentliggjort på www.sagag.info. Med venlig hilsen CLAUS CLAUSEN Den 18. januar 2016 kl. 07.26 skrev xx: Kære Claus Clausen   Tak for …

Posted in Saga-nyhed | Comments Off on Må der sælges pro-forma for at omgå ventelisteregler?

Kun e-mails til dem på ventelisten om ledige lejligheder.

  Fra 1. januar 2016 sendes der kun e-mails om nye lejligheder til salg til de personer, der er på foreningens interne eller eksterne liste. Se: Hvordan kommer du på foreningens venteliste.

Posted in Saga-nyhed | Comments Off on Kun e-mails til dem på ventelisten om ledige lejligheder.

Referat fra ordinær generalforsamling

Referatet er nu underskrevet og vil blive omdelt i morgen sammen med adgangsbrev, fuldmagt og stemmesedler til den ekstraordinære generalforsamling om altaner på mandag. Du kan læse referatet under faneblad Dokumenter.

Posted in Saga-nyhed | Comments Off on Referat fra ordinær generalforsamling

Hvis du vil købe en lejlighed.

Venligst læs http://egemar-clausen.dk/koebsalg-saga/ om hvordan du skal forholde dig, hvis du vil købe en lejlighed. Alle oplysninger fremgår her, så det er ikke nødvendigt at sende e-mails til administrationen med dine spørgsmål. Du får ikke hurtigere svar på den måde (-:  

Posted in Saga-nyhed | Comments Off on Hvis du vil købe en lejlighed.

VARSEL OM GENER I FORBINDELSE MED “FJERNVARMETUNNEL”

HOFOR har sendt varsel om gener i forbindelse med større byggesag omkring fjernvarmeledning. Der er i varslingsbrevet kontaktdata med hensyn til henvendelser om spørgsmål m.m. Læs varslet: 24 – Varsling omlægning ledninger. Bemærk at byggeriet vil vare til oktober 2016 !!!  

Posted in Saga-nyhed | Comments Off on VARSEL OM GENER I FORBINDELSE MED “FJERNVARMETUNNEL”

SKAL DU SOM ANDELSHAVER BYGGE OM?

Så skal du huske 4 ting: 1. En andelsbolig er ikke en ejerbolig, hvor du som ejer suverænt ejer din lejlighed. I en andelsboligforening ejer du alene en andel i ejendommen med brugsret til din lejlighed. 2. Du er altså ikke kun omfattet af vilkårene for kommunal godkendelse, men også af bestemmelserne i din forenings …

Posted in Saga-nyhed | Comments Off on SKAL DU SOM ANDELSHAVER BYGGE OM?

OM STORSKRALD, BYGNINGSAFFALD, METAL, ELEKTRONIK, HÅRD PLAST & PAP

Der har været en opfattelse af, at alt, hvad der ikke kan være i en skraldepose er storskrald. Sådan er det ikke! Rigtigt storskrald skal anbringes i mellemgangen ved Gunløgsgade 41 – 43, men der er effekter, der ikke er storskrald. Det gælder alle former for bygningsaffald, faldstammer, radiatorer, gamle toiletter og vaske samt rør. …

Posted in Saga-nyhed | Comments Off on OM STORSKRALD, BYGNINGSAFFALD, METAL, ELEKTRONIK, HÅRD PLAST & PAP

NØDKALDSNUMMER VED VANDSKADER OG EL-PROBLEMER

Da vandrøret under beboerlokalet sprang, fik vi brug for nødnummeret til ejendommens VVS-mand, Poul Martinsen, og da vandrør jo kan springe andre steder end under beboerlokalet, får alle nu dette nummer, som KUN kan bruges ved pludseligt opståede vandskader uden for normal arbejdstid. Det er: 4084 1614. Skulle der uden for normal arbejdstid blive alvorlige …

Posted in Saga-nyhed | Comments Off on NØDKALDSNUMMER VED VANDSKADER OG EL-PROBLEMER

Beboerlokalet

Foreningens lokale i Egilsgade blev sidste sommer ramt af en vandskade, men nu er der repareret og ryddet op. En del gammelt bureaukrati er væk, og ”Lokalegruppen” er i gang med en nyindretning, der bl. a. kommer til at omfatte installation af en opvaskemaskine! Vil du låne/leje lokalet, kan du ringe til: Lina Nielsen  (5191 …

Posted in Saga-nyhed | Comments Off on Beboerlokalet

Kontortid.

VICEVÆRTENS KONTORTID Vicevært Carsten Jensens kontortid er ændret til: mandag, onsdag & fredag fra kl. 11.00 – 11.30. Carsten kan normalt næsten altid træffes på sin mobil. Nummeret er: 2924 3495.   FORENINGENS KONTORTID FINDES IKKE MERE Foreningen har ikke længere en officiel kontortid, da der aldrig var andelshavere, der henvendte sig. Har du brug …

Posted in Saga-nyhed | Comments Off on Kontortid.