Møl

Møl i tøj Hvis du har fået møl i dit tøj, kan du prøve følgende: Tøm skabe og skuffer for tøj. Støvsug skabet grundigt. Larverne kan have gemt sig i sprækker i skabet, i skuffer, ved lister i loftet samt i æsker og poser du evt. bruger til opbevaring. Sprøjt med insektmiddel. Køb et middel til krybende og …

Arbejdsskade – sikringspligt – boligforening   Indhold Dette dokument indeholder en vejledning til at afgøre om medlemmer af en forening er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, og om en forening i så fald har en pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring.   Der vil altid være tale om en konkret afgørelse i det enkelte tilfælde, da der er …

Fremtidsfuldmagter

Den 1. september 2017 trådte loven om fremtidsfuldmagter i kraft. Den betyder, at man som borger nu får mulighed for selv at udpege en person til engang i fremtiden at tage over, hvis man på et tidspunkt mister evnen til selv at tage sig af sine personlige og økonomiske forhold. Læs mere her.

Nye regler om energimærkning

Der er kommet ny bekendtgørelse BEK nr. 1027 af 28.08.2017 om energimærkning af bygninger. Der er ændringer og bl.a. er alle energimærkerne blevet forlænget til gyldighed i 10 år.  

Klager over støj fra virksomheder.

Hvis du mener, at en virksomhed støjer mere end tilladt, skal du rette henvendelse til Kommunen, som kan hjælpe med at undersøge, om virksomheden støjer mere end der er i orden. Bor du i Københavns Kommune skal du sende din klage via dette link  

Valuarvurdering – mere om

En valuarvurdering er et skøn af et enkelt menneske. Han vurderer og skønner værdien af ejendommen pr. den dag, han er anmodet om. Der er mange eksempler på, at samme ejendomme vurderes meget forskelligt alt efter hvilken valuar, der sidder med regnestokken. Det offentlige vurderer på baggrund af statistikker og med mange års tal som …

Læs flere artikler

Har du spørgsmål?

Udfyld nedenfor og vi svarer indenfor 24 timer.