Advokat eller cand.jur. søges

Vi søger en advokat eller cand.jur.

Vi søger en person, der har erfaring med ejendomsadministration, og kan hjælpe/rådgive/lede kontorets ansatte med på korrekt juridisk måde at varetage alle opgaver, som en ejendomsadministrator skal kunne udføre, herunder f.eks.

  • alle daglige ekspeditioner på serviceminded og effektiv vis,
  • jævnligt forekommende opgaver, inklusive bogføringsmæssige registreringer,
  • rykkerrutiner inden for alle kategorier, dvs. ejer, andel, lejer, almen lejer, erhvervslejer osv,
  • OMK-varslinger,
  • skatte- og afgifts-varslinger,
  • pristalsreguleringer m.m.,
  • antenneregnskaber,
  • varmeregnskaber,
  • vandregnskaber,
  • budgetkontrol,
  • kvalitetskontrol af daglig bogføring,
  • opstilling af budget,
  • opstilling af regnskab, hvis ej revisortilknytning til ejendommen,
  • aflevering af regnskab/afstemt materiale til revisor,

Du skal selvstændigt kunne rådgive om og varetage

  • byggesager,
  • omprioriterings- og tillægsbelåningssager
  • forberedelse og udarbejdelse af indkaldelse til generalforsamlinger,
  • mødeledelse som dirigent og/eller referent i møder,
  • forhandlingsvant i forbindelse med kontraktsudarbejdelse.

Send en ansøgning til cc@egemar-clausen.dk