EGEMAR & CLAUSEN > Saga-salg > Gunløgsgade 29, st.tv. – til salg -j.nr. 490-182

Gunløgsgade 29, st.tv. – til salg -j.nr. 490-182

Der vil være åbent hus den 15. april 2018 kl. 13-14, hvor det vil være muligt at besigtige lejligheden. Der er kun adgang for besigtigelse, hvis man har et ventelistenummer. Hvem der har budt på lejligheden vil pr. mail blive tilsendt til dem der har budt kort tid efter fristen er udløbet.

Hvis du efter besigtigelsen vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en tilbudsblanket. Klik her for at afgive tilbud. Hvis du har spørgsmål, som du ikke får svar på ved besigtigelsen, skal du stille disse i tilbudsblanketten. Fristen for at afgive tilbud udløber fredag den 20. april 2018 kl. 14.

Herunder info om lejligheden:
Kvm. 60
Boligafgift pr. måned 3.450
A/c-varme pr. måned p.t. 370
Moderniseringstillæg pr. måned 1.090
I alt pr. måned i 2018 4.910
Købesum 600.000
Forbedringer vurderingsrap. 2.631
Løsøre, særligt tilpasset 0
Løsøre, hvis køber ønsker det 7.200
Mangler, der medfører fradrag 0
Mangler, der kan være udbedret 0
Omkostninger 5.150
Max-pris 614.981
Overtagelsesdag tidligst: 15. maj 2018