EGEMAR & CLAUSEN > Saga-salg > Gunløgsgade 43, st.tv. til salg – j.nr. 490-260

Gunløgsgade 43, st.tv. til salg – j.nr. 490-260

Der vil være åbent hus den 5. august 2018 kl. 13-14, hvor det vil være muligt at besigtige lejligheden. Der er kun adgang for besigtigelse, hvis man har et ventelistenummer. Hvem der har budt på lejligheden vil pr. mail blive tilsendt til dem, der har budt kort tid efter fristen er udløbet.

Hvis du efter besigtigelsen vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en tilbudsblanket. Klik her for at afgive tilbud. Hvis du har spørgsmål, som du ikke får svar på ved besigtigelsen, skal du stille disse i tilbudsblanketten. Fristen for at afgive tilbud udløber fredag den 10. august 2018 kl. 14.

Adresse Gunløgsgade 43, st.tv
Kvm. 57
Boligafgift pr. måned 2018 3.260
A/c-varme pr. måned p.t. 450
Moderniseringstillæg pr. måned 2018 1.484
I alt pr. måned i 2018 5.194
Købesum 567.000
Forbedringer vurderingsrap. 125.800
Forbedringer -mulige 0
Løsøre, særligt tilpasset 0
Løsøre, hvis køber ønsker det 3.050
Mangler, der medfører fradrag -200
Mangler, der kan være udbedret 0
Omkostninger 5.150
Max-pris 700.800
Overtagelsesdag: 1. september 2018

Elsyn260
OPL-260
Vurderingsrapport260_ny
VVSsyn260