EGEMAR & CLAUSEN > Saga-salg > Gunløgsgade 25, 4.tv. – til salg – j.nr. 490-168

Gunløgsgade 25, 4.tv. – til salg – j.nr. 490-168

Der vil være åbent hus den 7. juni 2018 kl. 16-17, hvor det vil være muligt at besigtige lejligheden. Der er kun adgang for besigtigelse, hvis man har et ventelistenummer. Hvem der har budt på lejligheden vil pr. mail blive tilsendt til dem, der har budt kort tid efter fristen er udløbet.

Hvis du efter besigtigelsen vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en tilbudsblanket. Klik her for at afgive tilbud. Hvis du har spørgsmål, som du ikke får svar på ved besigtigelsen, skal du stille disse i tilbudsblanketten. Fristen for at afgive tilbud udløber onsdag den 13. juni 2018 kl. 16.

 

Kvm. 60
Boligafgift pr. måned 2018 3.450
A/c-varme pr. måned p.t. 360
Moderniseringstillæg pr. måned 2018 1.740
I alt pr. måned i 2018 5.550
Købesum 600.000
Forbedringer vurderingsrap. 0
Løsøre, særligt tilpasset 0
Løsøre, hvis køber ønsker det 0
Mangler, der medfører fradrag -1.800
Mangler, der kan være udbedret 0
Omkostninger 5.150
Max-pris 603.350
Overtagelsesdag tidligst: 1. juli 2018
J.nr. 490-168
Åbent hus 7. juni 2018 16-17

Vurderingsrapport168
Nøgleoplysningsskema168
VVSsyn168
 Elsyn168