EGEMAR & CLAUSEN > Saga-salg > Egilsgade 34, 4. tv. til salg – j.nr. 490-78

Egilsgade 34, 4. tv. til salg – j.nr. 490-78

Der vil være åbent hus den 12. august 2018 kl. 13-14, hvor det vil være muligt at besigtige lejligheden. Der er kun adgang for besigtigelse, hvis man har et ventelistenummer. Hvem der har budt på lejligheden vil pr. mail blive tilsendt til dem, der har budt kort tid efter fristen er udløbet.

Hvis du efter besigtigelsen vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en tilbudsblanket. Klik her for at afgive tilbud. Hvis du har spørgsmål, som du ikke får svar på ved besigtigelsen, skal du stille disse i tilbudsblanketten. Fristen for at afgive tilbud udløber fredag den 17. august 2018 kl. 14.

Adresse Egilsgade 34. 4. tv.
Kvm. 60
Boligafgift pr. måned 2018 3.450
A/c-varme pr. måned p.t. 760
Moderniseringstillæg pr. måned 2018 1.022
I alt pr. måned i 2018 5.232
Købesum 600.000
Forbedringer vurderingsrap. 13.157
Forbedringer -mulige 0
Løsøre, særligt tilpasset 0
Løsøre, hvis køber ønsker det 2.000
Mangler, der medfører fradrag -500
Mangler, der kan være udbedret 0
Omkostninger 5.150
Max-pris 619.807
Overtagelsesdag: 15. oktober 2018

Køber er bundet til at få altan, hvis kommunen giver byggetilladelse hertil. Der skal betales tillæg for altanen, ca. kr. 900 pr. md. Endelig pris kendes endnu ikke.

Elsyn78
VVSsyn78
OPL490-78-17
REV vurderingsrapport- Egilsgade 34, 4. tv. – 20.06.2018