EGEMAR & CLAUSEN > Saga-nyhed

Kategori: Saga-nyhed

Gunløgsgade 37, 3.tv. til salg – j.nr. 490-232

Der vil være åbent hus den 22. juli 2018 kl. 13-14, hvor det vil være muligt at besigtige lejligheden. Der er kun adgang for besigtigelse, hvis man har et ventelistenummer. Hvem der har budt på lejligheden vil pr. mail blive tilsendt til dem, der har budt kort tid efter fristen er udløbet.

Hvis du efter besigtigelsen vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en tilbudsblanket. Klik her for at afgive tilbud. Hvis du har spørgsmål, som du ikke får svar på ved besigtigelsen, skal du stille disse i tilbudsblanketten. Fristen for at afgive tilbud udløber fredag den 27. juli 2018 kl. 14.

Kvm. 60
Boligafgift pr. måned 2018 3.450
A/c-varme pr. måned p.t. 320
Moderniseringstillæg pr. måned 2018 68
I alt pr. måned i 2018 3.838
Købesum 600.000
Forbedringer vurderingsrap. 2.475
Løsøre, særligt tilpasset 0
Løsøre, hvis køber ønsker det 0
Mangler, der medfører fradrag 0
Mangler, der kan være udbedret 0
Omkostninger 5.150
Max-pris 607.625
Overtagelsesdag tidligst: 1. september 2018
J.nr. 490-232
Åbent hus 22. juli 2018 13-14

Nøgleoplysningsskema232
Vurderingsrapport232
VVSsyn232
Elsyn232

Hvor meget vil boligafgiften skulle stige, når moderniseringstillæg skal nedsættes?

Fra 1. januar 2017 skal moderniseringstillæg nedsættes for andelshavere i A/B Saga G.

Hvis foreningen skal have samme størrelse indtægter, skal boligafgiften forhøjes af generalforsamlingen. Men hvor meget skal man som andelshaver regne med, at boligafgiften skal stige?

Boligafgiftsindtægten pr. måned er juli 2016 kr. 789.298 og moderniseringstillæg skal nedsættes med ca. kr. 23.276. Boligafgiften skal med andre ord stige ca. 3 %.

Som andelshaver kan man beregne den samlede forventede udgift ved at nedsætte nuværende moderniseringstillæg med 10 % af det beløb, som i bilag til vedtægterne er oplyst, at moderniseringstillægget andrager for ens lejlighed. Nuværende boligafgift skal til gengæld forhøjes med ca. 3 %.

 

 

 

Ønsker du at udleje eller udlåne din lejlighed?

I samarbejde med bestyrelsen er der lavet en online ansøgning, som gerne skulle medvirke til at løfte udfordringen med at ansøgninger på udleje skal have svar inden for en uge.

HUSK, at du ikke må udleje eller udlåne din lejlighed, medmindre du har fået OK fra bestyrelsen. Bestyrelsen/administrator vil tilstræbe at behandle ønsker om udlejning inden for en uge, men ferie/sygdom/travlhed kan betyde forsinkelser, så send gerne din ansøgning straks, du kender dine ønsker.

HUSK at hvis du udlejer eller udlåner uden bestyrelsens tilladelse, skal du betale dobbelt boligafgift, indtil udlejninger er godkendt eller ophørt.

Du kan søge ON-LINE om godkendelse af udlejning/udlån. Følg dette link.

Er du på ekstern venteliste og har du spørgsmål?

Find svar ved at læse netsiden eller få svar, når du besigtiger lejligheden. Har du spørgsmål derefter, kan du stille dem under bemærkninger i den blanket, som der er link til i hver annonce.

Du kan ikke stille spørgsmål via e-mail. 

Med venlig hilsen
CLAUS CLAUSEN

Må der sælges pro-forma for at omgå ventelisteregler?

Nej.

Din bror skal benytte andelslejligheden som helårsbolig for sig selv og sin husstand. 

Ellers køber han med henblik på at omgå reglerne, og det er selvsagt ikke OK.

Dette svar er anonyminiseret offentliggjort på www.sagag.info.

Med venlig hilsen
CLAUS CLAUSEN

Den 18. januar 2016 kl. 07.26 skrev xx:

Kære Claus Clausen

 

Tak for din mail.

 

Jeg har modtaget bestyrelsens svar på mit spørgsmål om direkte salg til min brors børn – og der kan ikke dispenseres fra foreningens vedtægter.

 

Mine spørgsmål til dig er:

 

·         Kan jeg sælge min andel til min bror?

·         Kan min bror umiddelbart derefter sælge andelen videre til sine børn?

 

Venlig hilsen

 

xx 

Kun e-mails til dem på ventelisten om ledige lejligheder.

 

Fra 1. januar 2016 sendes der kun e-mails om nye lejligheder til salg til de personer, der er på foreningens interne eller eksterne liste.

Hvis man som andelshaver ikke er på intern venteliste, men er interesseret i at købe nabolejlighed til sammenlægning, bør man give naboen besked, så lejligheden ikke forgæves skal annonceres og fremvises over for dem på ventelisterne.

Se: Hvordan kommer du på foreningens venteliste.

OM STORSKRALD, BYGNINGSAFFALD, METAL, ELEKTRONIK, HÅRD PLAST & PAP

Der har været en opfattelse af, at alt, hvad der ikke kan være i en skraldepose er storskrald. Sådan er det ikke! Rigtigt storskrald skal anbringes i mellemgangen ved Gunløgsgade 41 – 43, men der er effekter, der ikke er storskrald. Det gælder alle former for bygningsaffald, faldstammer, radiatorer, gamle toiletter og vaske samt rør. Får du udført arbejder, der medfører skrald af denne type, er det dit eget ansvar at få det fjernet! Nogle leverandører tager disse effekter med, men det skal indgå i det tilbud, du modtager!

Det er måske beboere, der ikke har bemærket, at der er opsat containere til metal, elektronik og hård plast ved affaldsøerne ved Gunløgsgade 29 – 31og Egilsgade 42. Vi opfordrer til, at I husker dette og derfor sorterer jeres skrald.

Husk i øvrigt, at pap, der smides ud, skal foldes ud, så der bliver plads til andre beboeres pap.

 

NØDKALDSNUMMER VED VANDSKADER OG EL-PROBLEMER

Da vandrøret under beboerlokalet sprang, fik vi brug for nødnummeret til ejendommens VVS-mand, Poul Martinsen, og da vandrør jo kan springe andre steder end under beboerlokalet, får alle nu dette nummer, som KUN kan bruges ved pludseligt opståede vandskader uden for normal arbejdstid. Det er: 4084 1614. Skulle der uden for normal arbejdstid blive alvorlige problemer el-forsyningen, kan du kontakte installatør Kilting på nummeret 3250 1965.

Beboerlokalet

Foreningens lokale i Egilsgade blev sidste sommer ramt af en vandskade, men nu er der repareret og ryddet op. En del gammelt bureaukrati er væk, og ”Lokalegruppen” er i gang med en nyindretning, der bl. a. kommer til at omfatte installation af en opvaskemaskine! Vil du låne/leje lokalet, kan du ringe til: Lina Nielsen  (5191 1292), Merete Christensen (3166 2353), Karen Due (3022 2734) eller Gitte Døllner (2235 3677). Det skulle være muligt at få fat i en disse 4 lokaleansvarlige. I kan så aftale et tidspunkt, hvor du skriver under på en lejekontrakt. Jo før du booker lokalet, jo bedre. Alle i ejendommen kan leje lokalet!