EGEMAR & CLAUSEN > Saga-salg

Kategori: Saga-salg

Bydende til Leifsgade 6, 3. th.

 

Rettet 28/10 kl. 22.36
Følgende interne ventelistepersoner har rettidigt meldt interesse og vil blive tilbudt at købe i nedenstående rækkefølge:
45
45
48
68
72
76
78
82
84
84
91
95
97
119
999

 

Leifsgade 6, 3. th. – 94 kvm – j.nr. 490-299 – åbent hus den 21. oktober kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg med overtagelse 1. december 2018. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et internt ventelistenummer mindre 107.


Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en BLANKET. Hvis du har spørgsmål, som du ikke får svar på ved besigtigelsen, skal du stille disse spørgsmål i tilbudsblanketten.


Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter besigtigelsen kl. 14.

Kvm. 94
Boligafgift pr. måned 2018 5.405
A/c-varme pr. måned p.t. 790
Moderniseringstillæg pr. måned 2018 423
I alt pr. måned i 2018 6.618
Købesum 987.000
Forbedringer vurderingsrap. 394.000
Forbedringer -mulige 0
Løsøre, særligt tilpasset 0
Løsøre, hvis køber ønsker det 0
Mangler, der medfører fradrag -10.000
Mangler, der kan være udbedret
Omkostninger 5.150
Max-pris 1.376.150
 
Overtagelsesdag: 1. december 2018

Gunløgsgade 37, 3.tv. til salg – j.nr. 490-232

Der vil være åbent hus den 22. juli 2018 kl. 13-14, hvor det vil være muligt at besigtige lejligheden. Der er kun adgang for besigtigelse, hvis man har et ventelistenummer. Hvem der har budt på lejligheden vil pr. mail blive tilsendt til dem, der har budt kort tid efter fristen er udløbet.

Hvis du efter besigtigelsen vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en tilbudsblanket. Klik her for at afgive tilbud. Hvis du har spørgsmål, som du ikke får svar på ved besigtigelsen, skal du stille disse i tilbudsblanketten. Fristen for at afgive tilbud udløber fredag den 27. juli 2018 kl. 14.

Kvm. 60
Boligafgift pr. måned 2018 3.450
A/c-varme pr. måned p.t. 320
Moderniseringstillæg pr. måned 2018 68
I alt pr. måned i 2018 3.838
Købesum 600.000
Forbedringer vurderingsrap. 2.475
Løsøre, særligt tilpasset 0
Løsøre, hvis køber ønsker det 0
Mangler, der medfører fradrag 0
Mangler, der kan være udbedret 0
Omkostninger 5.150
Max-pris 607.625
Overtagelsesdag tidligst: 1. september 2018
J.nr. 490-232
Åbent hus 22. juli 2018 13-14
Nøgleoplysningsskema232
Vurderingsrapport232
VVSsyn232
Elsyn232