EGEMAR & CLAUSEN > Saga-salg

Kategori: Saga-salg

Egilsgade 32, 2.th. – solgt til ekstern 490-1001-92 -j.nr. 490-62

Der vil være åbent hus den 22. april 2018 kl. 13-14, hvor det vil være muligt at besigtige lejligheden. Der er kun adgang for besigtigelse, hvis man har et ventelistenummer. Hvem der har budt på lejligheden vil pr. mail blive tilsendt til dem der har budt kort tid efter fristen er udløbet.

Hvis du efter besigtigelsen vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en tilbudsblanket. Klik her for at afgive tilbud. Hvis du har spørgsmål, som du ikke får svar på ved besigtigelsen, skal du stille disse i tilbudsblanketten. Fristen for at afgive tilbud udløber fredag den 27. april 2018 kl. 14.

Herunder info om lejligheden:
Boligafgift pr. måned 2018 3.450
A/c-varme pr. måned p.t. 550
Moderniseringstillæg pr. måned 2018 284
I alt pr. måned i 2018 4.284
Købesum 600.000
Forbedringer vurderingsrap. 2.450
Løsøre, særligt tilpasset 0
Løsøre, hvis køber ønsker det 7.950
Mangler, der medfører fradrag -300
Mangler, der kan være udbedret 0
Omkostninger 5.150
Max-pris 615.250
Overtagelsesdag tidligst: 15. juli 2018

Nøgleoplysningsskema62
Vurderingsrapport
Elsyn
VVS-syn62