EGEMAR & CLAUSEN > Saga-salg

Kategori: Saga-salg

Egilsgade 42, 4.th. – 490-122-5 – solgt til ekstern nr. 490-1002-32

Egilsgade 42, 4.th. er til salg med overtagelse 1. april 2018. Der vil være åbent hus den 18. februar 2018 kl. 13-14, hvor det vil være muligt at besigtige lejligheden. Der er kun adgang for besigtigelse, hvis man har et ventelistenummer. Hvis du har et ventelistenummer højere end 490-1004-99 er det formentlig spild af tid at besigtige. Hvem der har budt på en lejlighed fremgår af annoncerne kort tid efter fristen for at byde er udløbet.
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en tilbudblanket. Klik her for at afgive tilbud. Hvis du har spørgsmål, som du ikke får svar på ved besigtigelsen, skal du stille disse spørgsmål i tilbudsblanketten.
Fristen for at afgive tilbud udløber fredag den 23. februar 2018 kl. 14.
Adresse Egilsgade 42, 4.th.
Kvm. 60
Boligafgift pr. måned 2018 3.450
A/c-varme pr. måned p.t. 440
Moderniseringstillæg pr. måned 2018 116
I alt pr. måned i 2018 4.006
Købesum 600.000
Forbedringer vurderingsrap. 17.625
Løsøre, særligt tilpasset 0
Løsøre, hvis køber ønsker det 8.275
Mangler, der medfører fradrag -1.850
Mangler, der kan være udbedret 0
Omkostninger 5.150
Max-pris 629.200
Overtagelsesdag tidligst: 1. april 2018
J.nr. 490-122
Åbent hus 18. februar 2018 13-14

Elsyn122
Nøgleoplysningsskema122
Vurderingsrapport122
VVS-syn122