EGEMAR & CLAUSEN > Uncategorized > Egilsgade 38, 1.th. – til salg

Egilsgade 38, 1.th. – til salg

Der vil være åbent hus den 18. marts 2018 kl. 13-14, hvor det vil være muligt at besigtige lejligheden. Der er kun adgang for besigtigelse, hvis man har et ventelistenummer. Hvem der har budt på lejligheden vil pr. mail blive tilsendt til dem der har budt kort tid efter fristen er udløbet.

Hvis du efter besigtigelsen vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en tilbudsblanket. Klik her for at afgive tilbud. Hvis du har spørgsmål, som du ikke får svar på ved besigtigelsen, skal du stille disse i tilbudsblanketten. Fristen for at afgive tilbud udløber fredag den 23. marts 2018 kl. 14.

Herunder info om lejligheden:
Kvadratmeter 60
Boligafgift pr. måned 3.450
A/c-varme pr. måned p.t. 285
Moderniseringstillæg pr. måned 630
I alt pr. måned 4.365
Købesum 600.000
Forbedringer vurderingsrap. 3.875
Løsøre, særligt tilpasset 0
Løsøre, hvis køber ønsker det 0
Mangler, der medfører fradrag 0
Mangler, der kan være udbedret 0
Omkostninger 5.150
Max-pris 609.025
Overtagelsesdag tidligst: 1. maj 2018 – muligvis først 15. maj 2018
J.nr. 490-94