EGEMAR & CLAUSEN > EC-nyt > Klager over støj fra virksomheder.