Forening: Venteliste A/B Saga G

Der er to ventelister: Den første er for andelshavere. Det er den interne venteliste – se den her. Den anden venteliste er for alle andre end andelshavere. Det er den eksterne venteliste – se den her.

Læs hvordan du kommer på foreningens ventelister.

Når man står på ventelisterne, har man anciennitet efter dato for anmodning om optagelse på intern venteliste. Anciennitet på den eksterne venteliste er efter dato for indbetaling af gebyr for optagelse. Der opkræves gebyr 1 gang årligt. Gebyret dækker for perioden 1. juli til 30 juni. Betales gebyr ikke rettidigt slettes man fra listen. Man bevarer sin placering på ventelisten selvom man ikke ønsker at købe en udbudt lejlighed.

Man kan blive genoptegnet på ventelisten med uændret placering, hvis man dokumenterer, at man er slettet ved en fejl, f.eks. hvis man har sendt besked om ny e-mail-adresse, og denne ikke er blevet registreret eller registreret korrekt.

Hovedreglen er, at der sendes e-mail ud til alle på ventelisterne, når en lejlighed annonceres. E-mail-udsendelse kan kikse, og det er derfor ens eget ansvar løbende at se annoncer på http://egemar-clausen.dk/koebsalg-saga/ og afgive rettidigt tilbud.

Hvis du søger erhvervslokale, kan du komme på venteliste til foreningens erhvervslokaler.. Udfyld denne lejeansøgningsblanket.