EGEMAR & CLAUSEN > Saga-FAQ > Salgsprocedure Saga G

Salgsprocedure Saga G

Opdateret januar 2017.

1. Få lejligheden vurderet.

Det første du skal gøre, hvis du skal sælge din lejlighed, er at du skal kontakte de af bestyrelsen udpegede vurderingsmænd. Der skal foretages vurdering af elinstallationer og vvs-installationer. El-installationer skal kontrolleres af Ny- El – tlf. nr. 26228516. VVS-tjek skal foretages af Dan Rasmussen – tlf. nr. 36723000. For så vidt angår generelle forbedringer og eventuelle mangler skal disse synes og vurderes af Lejlighedsvurdering.dk v/ Vidar Illum, Helmsvej 13, 2880 Bagsværd, tlf. 44 98 10 24

2. Udfyld og indsend salgsblanket.

Bestil salgsblanketten hos administrator, administrator@sagag.info. Send salgsblanketten i underskrevet stand til administrator.

3. Fremvis lejligheden den dag, du har angivet i salgsblanketten og som er annonceret på sagag.info/koebsalg-saga/.

Senest 5 hverdage efter fremvisningen, skal dem fra ventelisten meddele til administrator, hvis de er interesserede i din lejlighed.

Alle andre kan sende besked direkte til dig, hvis de er interesseret i at købe din lejligheden til den pris, som du har oplyst.

Hvis der melder sig en eller flere interesserede, får den fra ventelisten med bedst anciennitet fremsendt aftale til underskrift. Overholdes frist ikke, sendes aftale til den med næstbedst anciennitet og så fremdeles, indtil det lykkes at få en underskrift rettidigt fra en interesseret. Når ovenstående procedure er afsluttet, vil du modtage besked – enten om at der er fundet en køber, således at du skal underskrive en overdragelsesaftale, eller at du selv skal vende tilbage til administrator med oplysning om, hvem du gerne vil sælge til.

Overtagelsesdagen udskydes med 2 uger, hvis der, når aftale er klar til underskrift for køber, er mindre end 14 dage til tidligste overtagelsesdag (den 1. eller den 15. i en måned).

Hvis du vil reducere salgsprisen med mere end 15 % i forhold til det annoncerede, skal du starte forfra med pkt. 2.

4. Hvordan sælger du selv, hvis der ikke melder sig nogen fra ventelisterne?

a) Du kan selv finde en køber, som underskriver aftale om køb. Aftaledokument fås ved at sende e-mail til administrator@sagag.info.

b) Du kan engagere en ejendomsmægler til at hjælpe dig med at sælge. Mægler kan bl.a. hjælpe dig med at annoncere, vise boligen frem, svare på spørgsmål, få aftale underskrevet fra køber, kontrollere sikkerhedsstillelse m.m.

Hvis du ikke selv kan finde en køber og få den pågældende til at underskrive aftale, skal du vælge løsning b) og med andre ord få en professionel, f.eks. en ejendomsmægler eller advokat til at hjælpe dig.

Foreningen / administrator kan ikke bistå dig som sælger. men du kan komme med på de lister, der sendes ud til købere via den oprettede mail-liste. Det er p.t. gratis. Du kan også imod et mindre gebyr få lavet en annonce med billeder m.m.

Oplysninger om foreningens forhold fremgår af internettet www.sagag.info  Ejendomsmægler / advokat, som du engagerer, skal naturligvis have et honorar for at hjælpe dig. Det er ikke lovligt at forlange, at køber skal betale dine omkostninger i anledning af salg af din andelsbolig.

Foreningen har lagt alle “normale” oplysninger/dokumenter af interesse for en køber på nettet og hvis du ikke kan få køber til at underskrive aftale på dette grundlag, bliver du nødt til at engagere en mægler eller advokat til at hjælpe dig.

Skriftligt svar på spørgsmål, som fremgår på internettet kan imod gebyr indhentes hos administrator via en såkaldt mæglerbesvarelse. I en sådan mæglerbesvarelse kan også indhentes svar på spørgsmål af særlig interesse for din køber.